Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma FRUMAX Jarosław Palewski z siedzibą w Koszalinie (Polska) przy ulicy Monte Cassino 6.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw, poprzez e-mail: frumax@frumax.com, telefonicznie +48 94 3438174 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.
 3. Dane, które dobrowolnie wprowadzisz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i prowadzenia korespondencji (w tym przedstawienia oferty i realizacji zamówień).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały podane i na jaki wyrażona została zgoda. W przypadku ustania kontaktu między Tobą a administratorem, Twoje dane zostaną usunięte najdalej w ciągu roku od tego momentu.
 5. Posiadasz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza firmami świadczącym usługi (np. firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki - w zakresie realizacji płatności) na rzecz Administratora, które niezbędne są do realizacji określonych w korespondencji zobowiązań (np. zamówień).
 7. Twoje dane nie zostaną poddane procesom automatycznego przetwarzania, w tym profilowaniu.